អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយ សមាគមសាលាត្រាជូ លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជូនសមាជិក-សមាជិកានៃសមាគមសាលាត្រាជូ

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាល និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជូនសមាជិក-សមាជិកានៃសមាគមសាលាត្រាជូ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ រវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) តំណាងដោយឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និងប្រធានរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃ អ.វ.ត.ក. និងសមាគមសាលាត្រាជូ តំណាងដោយឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ។

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ មានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហការលើការងារចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធច្បាប់ ការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងផ្សេងៗនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ជូនដល់សមាជិក-សមាជិកានៃសមាគមសាលាត្រាជូ តាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីរួមគ្នានៃការបណ្តុះបណ្តាល​​នានាមានជាអាទិ៍ សិក្ខាសាលា កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សមាជិកសមាជិកាសមាគមសាលាត្រាជូ ទស្សនៈ​​កិច្ចសិក្សា ការធ្វើសវនាការត្រាប់នៅស្ថាប័ន អ.វ.ត.ក. និងការងារផ្សព្វផ្សាយឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងច្បាប់។

​​​​ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក.បានមានប្រសាសន៍ថា៖ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខានេះ គឺជាការចូលរួមអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ បានឯកភាពគ្នាលើ «កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមស្តីពីការរៀបចំក្នុងពេលអន្តរកាលនិងការបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ» សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមគឺពីឆ្នាំ២០២៣ដល់២០២៥ ដែលរួមមាន៖ (ក) ការងារគតិយុត្តមួយចំនួនរួមទាំងការគ្រប់គ្រង និងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ណសារស្តីពីសំណុំរឿងរបស់អ.វ.ត.ក. ឱ្យបានទូលំទូលាយ (ខ) ការអប់រំ និងការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសមិទ្ធផលនិងកេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក. និងការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសំណង ដែលមានលក្ខណះផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាពដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី»។ ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថា អ.វ.ត.ក. គឺជាមណ្ឌលឯកសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជាពិសេសលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្ដរជាតិ។

ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ បានបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើការបណ្ដុះបណ្ដាល ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ និងជាពិសេសការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

សូមបញ្ជាក់ថា ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់នេះ ជាផ្នែកមួយនៃការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និងផ្ដល់ឯកសារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដល់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ក្នុងគោលដៅចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស និងផ្សព្វផ្សាយនូវសមទ្ធផលផ្នែកច្បាប់ដ៏មានតម្លៃរបស់អង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ ការលើកកំពស់វិស័យយុត្តិធម៌អន្ដរជាតិ៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

Most read