សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនពេលដំណើរការសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខសំណុំរឿង ០០២/០២ ទាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន

ដើម្បីឆ្ពោះទៅការបើកសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន ដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (...ក) នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ វេលា ម៉ោង ១០ ព្រឹកតាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាពនិងសំឡេងហ្សូម (Zoom) ។ 

សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះចូលរួមជាមុនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល: pas@eccc.gov.kh

 

Most read