សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៧០នាក់ មកពីខេត្តស្រុកភ្នំស្រួច ស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៧០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណវិមានឈ្នះ ឈ្នះ នៅខណៈពេលដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំឡើងដោយសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម។

បន្ទាប់ពីស្វែងយល់តាមរយៈការស្ដាប់បទបង្ហាញពីមគ្គុទេសក៍ជំនាញរបស់វិមានឈ្នះ ឈ្នះ អំពីសំណង់ ខ្លឹមសារ គោលគំនិតនៃការសាងសង់នៃវិមានឈ្នះ-ឈ្នះ ជាពិសេសអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយោធានៅវិមានឈ្នះ-ឈ្នះ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានចូលទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត ដែលនៅទីនោះមានការណែនាំអំពីរបៀបចូលទៅអាន ស្រាវជ្រាវ និងប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់ អ.វ.ត.ក. និងស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដីលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហម។  

បន្ទាប់ពីស្វែងយល់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័ត សិស្សានុសិស្សក៏ត្រូវបាននាំយកទៅទស្សនា ក្នុងសារៈមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងផងដែរ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្លាកស្នាម និងសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read