[កែតម្រូវ ១] សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាដែលសុំឲ្យទទួលយកសក្ខីកម្មសវនការលើភ័ស្តុតាងនៃបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០២, ០៣ និង ០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Posted 18 September 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE356_2_KH.pdf
170.56 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E356/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង