អត្ថបទព័ត៌មាន

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក ប្រកាសផ្ដន្ទាទោស ខៀវ សំផន ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បា​នប្រកាសសាលដី​កាលើបណ្តឹងសាទុក្ខសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន ដោយតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើខៀវ សំផន ​ដែល​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះសាលាដំបូង​បានកំណត់ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨។

កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខៀវ សំផន នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹក នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការធំនៃ អ.វ.ត.ក។

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើសុំបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះ

ថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​សម្រេចបដិសេធ​​​សំណើ​រ

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពន្យាពេលសវនាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ​(អ។ វ។ ត។ ក)​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៨​ ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​ ២០២១​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ចប់សំណុំរឿងប្រឆាំងនឹង អោ អាន នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក

ថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​បញ្ចប់​សំណុំរឿង​ប្រឆាំង អោ អាន នៅ

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​បដិ​សេ​ធ​ចោល​ការ​ដាក់​ពិ​រុទ្ធ​ភាព​មួយ​ចំនួន​ និង​តម្កល់​ការ​ផ្តន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​អស់​មួយ​ជីវិត ​សម្រាប់ ​នួន ​ជា ​និង ​ខៀវ ​សំផន​ នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២​/០១​

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា អតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា និង ខៀវ សំផន អតីតប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។   អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសទៅលើ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត ទាក់ទិននឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្លាមៗបន

ការ​ចូល​រួម​របស់​សាធា​រ​ណ​ជ​ន ​និង​អ្ន​កសា​រព័​ត៌​មា​ន​ ​ក្នុង​ព្រឹ​ត្តិ​ការណ៍​ប្រកាស​សាល​ដី​កា​ស្ថា​ពរ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០​២​​/០១ ​ ប្រឆាំង​នឹង​ ខៀវ​ សំផន ​និង ​នួន ​ជា ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានជូនដំណឹងថាសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក។  ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកមកចូលរួម និងអ្នកសារព័ត៌មានសាលសវនាការមានកន្លែងអង្គុយចំនួន ៤៨២ កន្លែង ដែលនឹងត្រូវរៀបចំបែងចែកដូចតទៅ៖ 1.ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០២ និងតំណាងផ្លូវច្បាប់

សាលដីកាស្ថាពរលើបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានជូនដំណឹងថាខ្លួននឹង ប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹកនៅក្នុងសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក។ 

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុ​លា​ការ​កំពូ​ល​កំ​ណត់​កាល​បរិ​ច្ឆេទ​បន្ត​សវ​នា​ការ​លើ​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​នៃ​សំ​ណុំ​រឿង​ ០​០​២​/​០​១​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទបន្តសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ បន្ទាប់ពីបានផ្អាកដោយសារតែកង្វះការការពារក្តីស្របច្បាប់ សមស្របសម្រាប់នួន ជា ដែលបណ្តាលមកពីសហមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិរបស់គាត់ មិនបានចូលរួមសវនាការលើ បណ្តឹងសាទុក្ខដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៧-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយសហមេធាវីជាតិរបស់គាត់ក៏បានចាកចេញពីបន្ទប់សវនាការដែរ បើទោះបីជាមានការ បង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះ តុលាការកំពូលឱ្យបន្តមានវត្តមានយ៉ាងណាក៏ដោយ។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នឹងស្តាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានា ដែលបានលើក ឡើងនៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខ ហើយសវន

ព័ត៌មាន​ជុំវិញ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០១

តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ប្រឆាំង ខៀវ សំផន និង នួន ជានៅថ្ងៃទី ១៧ ១៨ និង ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។នៅក្នុងទំព័រនេះ យើងបានប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងមួយចំនួនអំពីដំណើរការនៃបណ្ដឹងសាទុក្ខនេះ។Detailed time table for the hearings

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​ចេញ​ដីកា​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​សវ​នា​ការ​លើក​ទីមួយ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសវនាការលើកទីមួយទាក់ទងនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ដើម្បីស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីបីរូប ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចកោះហៅតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥។ សវនាការនេះ គ្រោងនឹងបើកនៅវេលាម៉ោង ០៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៤រសៀល នៅថ្ងៃទី ២, ៣, ៦ ហើយថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា ២០១៥ គឺជាថ្ងៃបម្រុង ប្រសិនបើត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម។ សម្រាប់សវនាការបន្ថែមទៀត ដែលត្រូវរួមបញ្ចូលនូវសារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហាដែលបានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខនោះ អង្គជំនុំជម្រះ នឹងធ្វើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទទៅតាមពេលវេលាសមស្រប។

ការ​ផុត​កំណត់​នៃ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំរឿ​ង ​០០២​/០១ ​ត្រូវ​បាន​ពន្យារ​ពេល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃសំណើពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យ ខៀវ សំផន និង នួន ជា ដោយបានពន្យារកាលកំណត់នៃការជូនដំណឹងដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណុំរឿង ០០២/០១ ពីថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤។ ក្រុមការពារក្តីបានស្នើសុំថាផុតកំណត់នៃកាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹងពីបណ្តឹងសាទុក្ខត្រូវពន្យាររហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុ​លា​ការ​កំពូល​តម្កល់​​សេច​ក្តី​សម្រេច​បំបែក​កិច្ច​ដំ​ណើរ​ការ​នី​តិ​វិធី​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង​ ០០២​/០២​

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចបដិសេធបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន ដែលបានស្នើសុំមោឃភាពចំពោះសេចក្តីសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​បង្គាប់​ឱ្យ​ស្វែង​រក​លទ្ធ​ភាព​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ​ទី​ពីរ​ ហើយ​ច្រាន​ចោល​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ប្រឆាំង​នឹង​វិសាល​ភាព​នៃ​សំណុំ​រឿង​ ០០២​/០១​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣ ​ខែ ​កក្កដា ​ឆ្នាំ ​២០១៣ ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​នៅ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា ​(អ.វ.ត.ក​) ចេញ​សេចក្តី​សង្ខេប​នៃ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​ខ្លួន​ស្តីពី​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ភ្លាមៗ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា ​និង ​នួន ​ជា ​ប្រឆាំង​នឹង​សេចក្តី​សម្រេច​ទីពីរ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ក្នុង​ការ​បំបែក​សំណុំ​រឿង ​០០២ ​ទៅ​ជា​ការ​​ជំនុំ​ជម្រះ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពីគ្នា​។

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ដែល​មាន​សំអាងហេតុ​ស្តីពី​ការ​បំបែក​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២

ថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ដែល​មាន​សំអាងហេតុ​របស់ខ្លួន​ស្តីពី​ការបំបែក​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២។ សេចក្តី​សម្រេច​នេះ​ចេញ​ក្រោយ​ពេល​មាន​ការ​ប្រកាស​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់ អំពី​សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​បំបែក​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែល​អាច​ផ្តល់​លទ្ធភាព​បន្ត​ធ្វើ​សវនាការ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ដោយ​នឹង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​នៅ​ពេល​ក្រោយ។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ទាក់ទងនឹង​វិសាលភាព​នៃសំណុំរឿង​ ០០២/០១​

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបានបដិសេធ ត្រង់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លាតវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខាងលើ ដោយហេតុ ថា ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ នៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់

ការតែងតាំង​ចៅក្រម​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ អ.វ.ត.ក

ចៅក្រម Florence Ndepele Mwachande Mumba មកពីប្រទេសហ្សំប៊ី ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​ជំនុំជម្រះ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ដោយ​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​តែងតាំង​គាត់ជា​ចៅក្រម​រួចមក។ ចៅក្រម Mumba ត្រូវ​ជំនួស​លោក​ចៅក្រម Motoo Noguchi ដែល​បាន​លាឈប់​ក្នុងខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ កន្លងទៅ។ ចៅក្រម Mumba បាន​បំពេញ​តួនាទី​ជា​ចៅក្រម​បម្រុង​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល នៃអ.វ.ត.ក រហូតដល់​ពេល​មាន​ការ​តែងតាំង​ថ្មីនេះ។

សេចក្តីសម្រេច​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ភ្លាមៗ ប្រឆាំងនឹង​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង ដែល​បង្គាប់​ឲ្យ​ដោះលែង​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដោយ​ឥត​លក្ខខណ្ឌ

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​អង្គវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា បាន​បង្គាប់​នូវ​របប​នៃ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ​លើ​ជន​ជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដោយ​រួមបញ្ចូល​ទាំង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​ជារៀងរាល់​ប្រាំមួយខែ​ម្តង និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រចាំខែ​ដោយ​នគរបាល​យុត្តិធម៌ ដោយ​ស្រប​ទៅតាម​សេចក្តី​សម្រេច​របស់ខ្លួន​ ដែល​បាន​ចេញ​នៅថ្ងៃ​ទី១៤ ខែធ្នូនេះ។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នឹង​បើក​សវនាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ប្រឆាំង​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ដោះលែង អៀង ធីរិទ្ធ

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នឹង​បើក​សវនាការ​នៅ​ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទីព្រឹក ដើម្បី​ស្តាប់​ការ​វែកញែក​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់ ទាក់ទិន​នឹង​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា ពាក់ព័ន្ធនឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការដោះលែង អៀង ធីរិទ្ធ។

ខ្សែ​វីដេអូនៃ​ពាក្យ​សុំ​​អភ័យទោស​​របស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ត្រូវបាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ

នៅក្នុង​សាលដីកា​ស្ថាពរ​សំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​រក្សា​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង ដែល​បញ្ជា​ឲ្យ​ចងក្រង​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់ អ.វ.ត.ក នូវ​ពាក្យ​សុំ​អភ័យទោស​និង​ការ​ទទួលស្គាល់​កំហុស​របស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច នៅក្នុង​អំឡុង​សវនាការ ក្នុងនោះ​រួមទាំង​សវនាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ផងដែរ។ ការចងក្រង​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្សែវីដេអូ​នៃ​ពាក្យ​សុំអភ័យទោស​របស់ ឌុច គឺជា​ការ​ផ្តល់​សំណង​ផ្លូវចិត្ត​ដល់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០១។សាធារណជន​អាច​មើល​ខ្សែវីដេអូ​នៃ​ពាក្យ​សុំ​អភ័យទោស​និង​ការ​ទទួលស្គាល់​កំហុស​របស់ ឌុច នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់ អ.វ.ត.ក http://www.eccc.gov.kh/video/apology

ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបាន​ដោះលែង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ខ​បណ្តោះអាសន្ន

ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក ដោយអនុលោមតាមវិធាន ៨២ (៦) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ធ្វើការ​សម្រេច​លើ​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា សុំផ្អាក​សេចក្តី​សម្រេច​ដោះលែង​ជន​ជាប់ចោទ អៀង ធិរិទ្ធ ដោយ​​គ្មាន​​លក្ខខណ្ខ​​របស់​​អង្គជំនុំជម្រះ​​សាលាដំបូង ដោយ​សម្រេច​ថា អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបាន​ដោះលែង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ខ​បណ្តោះ​អាសន្ន​មួយចំនួន។សូមចុចទីនេះ ដើម្បីអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​ចាត់​ចំណាត់​ប្រភេទ​ឡើងវិញ នូវ​ឯកសារ​សម្ងាត់​ចំនួនជាង ១.៧០០ ច្បាប់

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​បាន​បញ្ចប់​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ទៅលើ​ចំណាត់​ប្រភេទ​នៃ​ឯកសារ​ជាង ១២.០០០ ដែលជា​ប្រភេទ​ឯកសារ​សម្ងាត់​និង​សម្ងាត់​បំផុត​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១។ ក្នុងនោះ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ប្រភេទ​ឯកសារ​សរុប​ចំនួន ១.៧៤៩ ថាជា​ឯកសារ​សាធារណៈ។ ឯកសារ​ទាំងនេះ​មាន​ជាអាទិ៍ ឯកសារ​ក្នុង​អំឡុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ដែលរួមមាន “ចម្លើយសារភាព” និង​ជីវប្រវត្តិ​របស់​ជនរងគ្រោះ ចម្លើយសាក្សី ប្រតិចារឹក​នៃ​សវនាការ​អសាធារណៈ (in camera) និង​ដីកា​ចាត់​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ជំនួស។

សំណួរ-ចម្លើយ​ទាក់ទងនឹង​សវនាការ​លើ​ស្ថានភាព​កាយសម្បទា​និង​​បញ្ញា​ស្មារតី​​របស់​ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​​ការ​ជំនុំជម្រះ​

បន្ទាប់ពីបានផ្តល់សេវាព្យាបាលដល់ អៀង ធីរិទ្ធ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី៣០ និង ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២នេះ ដើម្បីស្តាប់ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តលើស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចម្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការលើស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមសវនាការ។

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ចៅក្រម ម៉ូតូ ណូហ្គូឈី នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល អំពី​ការលាលែង​របស់​លោក

ចៅក្រម Motoo Noguchi មកពីប្រទេសជប៉ុន ដែលជា​ចៅក្រម​នៃអង្គ​ជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​បញ្ជូន​ពាក្យសុំ​លាលែងពី​ការងារ​របស់លោក ទៅ​លោក​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។ ពាក្យ​សុំលាលែង​របស់​លោក​នឹង​ចូល​ជាធរមាន​ក្នុង​អំឡុងពេល​៦០ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។ លោក​នឹង​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ជប៉ុន​វិញ។

Pagination